သင့္ရဲ႕ အေရးႀကီး Folder ကုိ Software မလုိဘဲ Lock ခ်ၾကရေအာင္ ...

သင့္ရဲ႕ အေရးႀကီး Folder ကုိ Software မလုိဘဲ Lock ခ်ၾကရေအာင္ ... 
သူငယ္ခ်င္းတုိ႔ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ Data ေတြနဲ႔ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အျခားသူေတြကုိ မျမင္ေတြ႔ေစခ်င္ဘဲ ၀ွက္ထားခ်င္ေပမယ့္ Software မရွိလုိ႔ အခက္ေတြ႔ေနပါသလား .. ???

ဘာ Software မွ မလုိဘဲ သင့္ရဲ႕ Personal Data Files ေတြကုိ Lock ခ်လုိ႔ရပါၿပီ .. ။


အဆင့္ - ၁ Desktop ေပၚတြင္ သင္ႏွစ္သက္ရာ အမည္ျဖင့္ Folder အသစ္တစ္ခုေဆာက္လုိက္ပါ .. ။

အဆင့္ - ၂ ေဆာက္ထားတဲ့ Folder ကုိ ဖြင့္ပါ .. ။ ၿပီးရင္ အဲဒီ Folder အထဲမွာ Notepad (တစ္နည္းအားျဖင့္) Text Document တစ္ခု အသစ္ေဆာက္ပါ .. ။ အဲဒီ Notepad ထဲကုိ ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ Code ေတြကုိ ကူးထည့္လုိက္ပါ .. ။


Lock ခ်ျခင္းအပုိင္း 

@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== your password
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End


အဆင့္ - ၃ ကူးထည့္ထားတဲ့ Code ေတြရဲ႕ 23 ေၾကာင္းမွာ အနီေရာင္နဲ႔ ျပထားတဲ့ Your Password ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ ေပးခ်င္တဲ့ Password ကုိ အစားထုိးလုိက္ပါ .. ။

အဆင့္ - ၄ ၿပီးရင္ mystore.bat ဆုိၿပီး Save ပါ .. ။
(mystore ဆုိတဲ့ေနရာမွာ ေပးခ်င္တဲ့ အမည္ေပးလုိ႔ ရပါတယ္ .. ။ ေနာက္က .bat ျဖစ္ဖုိ႔သာ အေရးႀကီးပါတယ္ .. ။)

အဆင့္ - ၅ သင့္ရဲ႕ Folder ထဲမွာ mystore ဆုိတဲ့ File တစ္ခုကုိ ေတြ႔ရပါမယ္ .. ။ 
အဲဒီ File ကုိ Double Click ႏွိပ္လုိက္ပါ .. ။

အဆင့္ - ၆ သင့္ရဲ႕ Folder ထဲမွာ Private ဆုိတဲ့ File ေနာက္တစ္ခု ေပၚလာပါလိမ့္မယ္ .. ။
Private ဆုိတဲ့ File ထဲကုိ သင္၀ွက္ထားခ်င္တဲ့ File ကုိ ထည့္လုိက္ပါ .. ။ ၿပီးရင္ အဲဒီ Private File ကုိ ျပန္ပိတ္လုိက္ပါ .. ။

အဆင့္ - ၇ ၿပီးရင္ ေစာေစာက mystore file ကုိ Double Click ျပန္ႏွိပ္လုိက္ပါ။ 

အဆင့္ - ၈ cmd command box ေလးနဲ႔ Are you sure want to lock folder <Y/N> ဆုိၿပီး ေပၚလာပါလိမ့္မယ္ .. ။ Lock ခ်မွာ ေသခ်ာတယ္ဆုိရင္ Y ကုိ ႐ုိက္ၿပီး enter ေခါက္လုိက္ပါ .. ။
မေသခ်ာေသးဘူးဆုိရင္ N ကုိ ႐ုိက္ပါ .. ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေစာေစာက Private ဆုိတဲ့ Folder ျပန္ေပ်ာက္သြားပါမယ္ .. ။

အဆင့္ - ၉ သင့္ရဲ႕ Folder ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ Lock ခ်ၿပီးပါၿပီ .. ။


ျပန္ဖြင့္ျခင္း အပုိင္း

သိမ္းထားတဲ့ Folder ကုိ ဖြင့္ၿပီး အထဲမွာ ရွိတဲ့ mystore ဆုိတဲ့ File ကုိ Double Click ႏွိပ္လုိက္ပါ .. ။
cmd command box ေလးနဲ႔ Enter password to unlock folder ဆုိၿပီး တက္လာပါမယ္ .. ။
သင္ေပးထားတဲ့ password ကုိ ႐ုိက္ထည့္ၿပီး enter ေခါက္လုိက္ပါ .. ။ သင့္ရဲ႕ Private ဆုိတဲ့ Folder ျပန္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္ .. ။

ဒီနည္းက လံုၿခံဳမႈ ရွိတယ္ဆုိေပမယ့္ နည္းနည္းပဲရွိပါတယ္ .. ။ သင့္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ data ေတြ သိမ္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီထက္ပုိလံုၿခံဳတဲ့ software ေတြ သံုးတာပုိေကာင္းပါတယ္ ..။ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ portable drive ေတြကုိ security software ခံၿပီး သိမ္းထားတာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းပါပဲ .. ။ 

အားလံုးပဲ data ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းမွ ကင္းေ၀းၾကပါေစ .. ။

ခင္မင္စြာျဖင့္
က်ဴ႐ုိး
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Windows 7 မွာ HARD DISK ကုိ PARTITION ခြဲနည္း/ျပန္ေပါင္းနည္း ....

Windows 7 မွာ HARD DISK ကုိ 
PARTITION ခြဲနည္း/ျပန္ေပါင္းနည္း ...

 Windows 7 မွာ Partition ကုိ ဘယ္လုိ ခြဲရမလဲ .. ? ၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိ ျပန္ေပါင္းရမလဲ .. ?
ဘယ္ Software မွ သံုးစရာမလုိပါဘူး .. Windows ေပၚမွာပဲ ခြဲ/ေပါင္း လုိ႔ ရပါတယ္ .. ။


Partition ခြဲနည္း ...

Start => Computer ကုိ Right Click နဲ႔ Manage ကုိ ႏွိပ္ပါ .. ။ (သုိ႔) Run => diskmgmt.msc ကုိ ေရးထည့္ၿပီး Enter ေခါက္လည္း ရပါတယ္ .. ။Drive (D:) ကေန ဥပမာအျဖစ္ ခြဲျပပါ့မယ္ ... ပံုမွာ ျပထားတဲ့အတုိင္း (D:) ေပၚကုိ Right Click ႏွိပ္ၿပီး Shrink Volume ကုိ ေရြးပါ .. ။ ခဏေစာင့္ေပးပါ .. ။
ဒီေနရာမွာ မိမိ လုိခ်င္သေလာက္ကုိ ခြဲပါမယ္ .. ။ 1 GB => 1024 MB ရွိပါတယ္ .. ။ (မိမိ လုိသေလာက္ တြက္ခ်က္ၿပီး ေရးထည့္ေပးလုိက္ပါေနာ္) .. ။ 30 GB ခြဲမယ္ဆုိ 30720 လုိ႔ ေရးထည့္ေပးလုိက္ပါ .. ။ ၿပီးရင္ Shrink ကုိ ဆက္ႏွိပ္လုိက္ပါ .. ။ခုဆုိရင္ နာမည္မေပးရေသးတဲ့ Partition ေလးတစ္ခု ေရာက္လာပါၿပီ .. ။ မၿပီးေသးပါဘူး .. ။
သူ႔ကုိ နာမည္ေပး ကင္ပြန္းတပ္ေပးဖုိ႔ က်န္ပါေသးတယ္ .. ။ နာမည္ေပးဖုိ႔ Right Click ေထာက္ၿပီး New Simple Volume ကုိ ေရြးေပးပါ .. ။


Next အဆင့္ဆင့္ ႏွိပ္ေပးၿပီး ..  နာမည္တစ္ခု ေရြးေပးလုိက္ပါ .. G လုိ႔ ထားပါေတာ့ .. ။Next အဆင့္ဆင့္ ႏွိပ္ေပးၿပီး Finish ကုိ ႏွိပ္ပါ .. ။

My Computer ကုိ ဖြင့္ၾကည့္လုိက္ပါ .. ။ G အျဖစ္နဲ႔ Partition ေလးတစ္ခု ေရာက္လာပါၿပီ .. ။ 
Partition ခြဲနည္းကေတာ့ အဲ့ဒါပါပဲ .. ။


Partition ျပန္ေပါင္းနည္း .. 

မလုိခ်င္ေတာ့လုိ႔ ျပန္ေပါင္းခ်င္ရင္ေတာ့ .. G ကုိ အရင္ဆံုး သတ္ပစ္ရပါလိမ့္မယ္ .. ။ 
Delete လုပ္ေပးရမယ္ေပါ့ .. ။

G ေပၚကုိ Right Click နဲ႔ Delete Volume ကုိ ေရြးပါ .. ။Yes ကုိ ႏွိပ္ပါ .. ။

ျပန္ေပါင္းဖုိ႔အတြက္ (D:) သုိ႔မဟုတ္ မိမိ ျပန္ေပါင္းေစလုိတဲ့ အပုိင္းေပၚကုိ Right Click ႏွိပ္လုိက္ပါ .. ။
Extend Volume ကုိ ေရြးပါ .. ။

Next အဆင့္ဆင့္နဲ႔ OK လုိက္ပါ .. ။

ခုဆုိရင္ G အပုိင္းေလး မရွိေတာ့ပဲ .. (D:) ထဲကုိ ျပန္ေရာက္သြားပါၿပီ .. ။

အဲ့ဒါကေတာ့ အားလံုးနားလည္လြယ္ေအာင္မုိ႔ အခ်ိန္ေပးၿပီး ပံုေလးေတြနဲ႔ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္ .. ။

အလြယ္ကူဆံုး ခြဲထားတဲ့ Partition ေတြကုိ ျပန္ေပါင္းခ်င္ရင္ေတာ့ Run => diskmgmt.msc ကေန တဆင့္ ကုိယ္ခြဲထားတဲ့ (သုိ႔မဟုတ္) ျပန္ေပါင္းေစခ်င္တဲ့ (G:) (H:) Partition ေပၚကုိ Right Click နဲ႔ Delete Volume ကုိ ေရြးၿပီး Next အဆင့္ဆင့္နဲ႔ အရင္ဆံုး Delete လုပ္ပစ္လုိက္ပါ .. ။
ၿပီးမွ ကုိယ္ျပန္ေပါင္းေစခ်င္တဲ့ (C:) (D:) (E:) တစ္ခုခု ေပၚကုိ Right Click နဲ႔ Extend Volume ကုိ ေရြးၿပီး Next အဆင့္ဆင့္နဲ႔ OK ေပးလုိက္ပါ .. ။ 

ဒါဆုိရင္ ခြဲထားတဲ့ Partition ေပ်ာက္သြားၿပီး မိမိ ျပန္ေပါင္းေစခ်င္တဲ့ေနရာကုိ ျပန္ေရာက္သြားပါၿပီ .. ။

အားလံုး အဆင္ေျပၾကပါေစရွင္ .. ။
က်ဴ႐ုိး

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ (နည္းပညာမွတ္တမ္း) မွ ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါသည္ .. ။
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS